CREAREA UNEI PLATFORME CLOUD PENTRU APLICATII SOFTWARE


01

Programul de finantare

Operational Program Competitiveness 2014-2020

02

Axa prioritara:

AP2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

03

Prioritate de investitii:

PI 2b Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

04

Actiune:

2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

05

Cod apel:

POC/46/2/2

06

Titlu proiect:

CREAREA UNEI PLATFORME CLOUD PENTRU APLICATII SOFTWARE

07

Beneficiar:

Q-BIS CONSULT SRL

08

Cod SMIS:

116265

09

Regiunea de dezvoltare/locatia proiectului:

Bucuresti/ Bucuresti, str. Uranus nr.98, bloc U, sc.2, etaj 4, ap.35, sector 5 

10

Contract de finantare:

37/02.08.2017

11

Autoritate finantatoare/ Organism intermediar:

Ministerul Fondurilor Europene (in calitate de Autoritate de Management) si Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (in calitate de Organism Intermediar)

12

Obiectivul general al proiectului:

dezvoltarea in cadrul Q-BIS CONSULT SRL a unei aplicaţii inovative in CLOUD de stocare a datelor, cu aplicatii software (PPCAS - Platforma Cloud pentru Aplicatii Software), in vederea creşterii competitivitatii societatii pe piata IT dar si a valorii adaugate la nivelul clusterului ARIES BUCUREŞTI, din care societatea face parte

13

Obiective specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea unei aplicatii în cadrul proiectului pâna la finalizarea perioadei de implementare al proiectului;

 • Cresterea competitivitatii pe piata IT, prin inovarea dezvoltarea unei aplicatii inovative în perioada de implementare;

 • Cresterea numarului de active tangibile achizitionate în cadrul proiectului cu 7 bucati pâna la finalizarea perioadei de implementare al proiectului;

 • Crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea a 3 locuri de munca pâna la finalizarea implementarii proiectului

14

Valoarea totala a proiectului:

4.103.713,36 lei, din care valoare totala eligibila 3.894.344 lei si asistență financiară nerambursabilă este de 2.586.343,00 lei

15

Perioada de implementare a proiectului:

28 luni (02.08.2017-02.12.2019)

16

Activitatile proiectului (conform calendarului de activităţi contractate/modificărilor aprobate):

 1. Formarea echipei de implementare a proiectului (echipa management si echipa tehnica)
 2. Activitate de informare si publicitate

  2.1 Publicarea unui anunt intr-un ziar local privind inceperea proiectului

  2.2 Comandarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect

  2.3 Realizarea panoului de informare

  2.4 Publicarea unui anunt intr-un ziar local privind rezultatele proiectului

 3. Proceduri de achizitie

  3.1 Nota privind determinarea valorii pentru alegerea procedurii de achizitie

  3.2 Postarea anuntului de intentie si a specificatiilor tehnice privind serviciile care vor fi achizitionate

  3.3 Primirea ofertelor de pret

  3.4 Adjudecarea ofertei castigatoare

  3.5 Semnarea contractelor de vanzare

  3.6 Publicarea anuntului de atribuire a contractului/ contractelor

 4. Livrarea si receptia echipamentelor

  4.1 Livrarea si receptia laptopurilor

  4.2 Livrarea si receptia tabletelor

  4.3 Livrarea si receptia imprimantei

 5. Angajarea a 3 persoane
 6. Activitatea de dezvoltare

  6.1 Definire structura initiala a sistemului

  6.1 Dezvoltare infrastructura si servicii necesare

  6.3 Achizitia de servicii de dezvoltare a designului aplicatiei

  6.3 Proiectare si dezvoltare aplicatii

  6.5 Implementarea modulelor in interfata finala

 7. Activitati de testare

 8. Activitate de promovare a rezultatelor pe scara larga

 9. Contractarea unei firme de audit financiar si realizarea activitatii de audit financiar si tehnic

 10. Redactarea si depunerea rapoartelor de progres si a raportului final al proiectului

 11. Elaborarea si depunerea cererii/ cererilor de rambursare

17

Rezultate asteptate:

 • o aplicatie dezvoltata pana la finalizarea implementarii proiectului;

 • o aplicatie inovativa dezvoltata pana la finalizarea implementarii proiectului;

 • 7 active tangibile achizitionate pana la finalizarea implementarii proiectului;

 • crearea a 3 locuri de munca pâna la finalizarea implementarii proiectului

18

Indicatori de rezultat:

Dezvoltarea unei aplicaţii TIC inovative până la sfârşitul perioadei de implementare al proiectului

19

Indicatori de rezultat:

 • Numărul de beneficiari ai aplicatiei inovativ: 20 de clienti realizati prin proiect într-un interval de 3 ani după finalizarea proiectului;

 • Rentabilitatea investitiei privind dezvoltarea aplicatiei: 5,1% într-un interval de 3 ani după finalizarea proiectului;

 • Performanta investitiei privind dezvoltarea aplicatiei: 0,537% într-un interval de 3 ani după finalizarea proiectului;

20

DATE DE CONTACT:

Q-BIS CONSULT SRL

municipiul Bucuresti, Str. Calea 13 Septembrie nr. 75-79, Bloc 73-75,  sc.1,et.6,ap.41; tel./fax: +40 741 035 986

www.webdo.com

www.qbis.ro

Adrian Patrascu – Administrator

Rosu Constantin – PROJECT MANAGER


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!